พรก ฉุกเฉิน ใช้บังคับ 26 มีนาคม 2563 ข่าว3มิติ 24 มีนาคม 2563


2020-03-25 04:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

พรก ฉุกเฉิน ใช้บังคับ 26 มีนาคม 2563 ข่าว3มิติ 24 มีนาคม 2563


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE