คลิป​ ตระหนัก​ แต่บ่...ตระหนก​ COVID​19


2020-03-18 13:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

คนอุบล อาจไม่ใช่ คนจังหวัดเดียวที่ต้องเจอวิกฤติ โควิด19 แต่คนอุบล ชาวอุบล เป็นจังหวัดแรกๆ ที่จะรวมพลังทุกหมุ่เหล่า ป้องกันตนเอง ป้องกันเมือง ป้องกัน ลูกหลาน อย่างมีสติ ไม่ตืนตระหนก แต่ ตระหนักว่า " ต้องรวมพลังสามัคคีกันสู้ภัยครั้งนี้ เชื่อว่า เราจะฝ่าวิกฤติไปได้ โดยไม่สูญเสียชีวิต คนอุบลแม้แต่คนเดียว

ต้องรวมพลังสามัคคีกัน สู้ภัยครั้งนี้ ผม เชื่อว่า เราจะฝ่านไปได้ โดยไม่สูญเสียชีวิตคนอุบลแม้แต่คนเดียว


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE