นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อุบลฯ


2019-10-11 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและประชาชน ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจสภาพการพังทลายของตลิ่ง เขื่อนป้องกันตลิ่ง เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดท่ากกแห่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE