สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (18 กันยายน 2562)


2019-09-18 05:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (18 กันยายน 2562) ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ลักษณะเช่นนี้จะให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (18 กันยายน 2562)ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ลักษณะเช่นนี้จะให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE