11 ก.ย.2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


2019-09-12 05:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

11 ก.ย.2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ต่อเนื่องทั้ง 3 จุด (ดอนมดแดง ตระการฯ วารินชำราบ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 5,000 ครัวเรือน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE