อุบลฯ จับมือภาครัฐและเอกชนเปิดตัวสื่อ online "ubondaily." หวังสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นเพิ่ม


2019-08-06 04:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 245

ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชานี และนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการ Ubon Connect สื่อ Social mededia สร้างสุขแชแนล ทาง VR Cable ร่วมประชุมหารือ ในการขับเคลื่อนเพื่อเปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

อุบลฯ จับมือภาครัฐและเอกชนเปิดตัวสื่อ online www.ubondaily.com หวังสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นเพิ่ม

ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชานี และนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการ Ubon Connect สื่อ Social mededia สร้างสุขแชแนล ทาง VR Cable ร่วมประชุมหารือ ในการขับเคลื่อนเพื่อเปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลัก และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความพร้อม ให้การสนับสนุนระบบ ด้านเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัย โดยจะใช้ เฟชบุกส์ ไลน์ เว็ปไซต์ ของส่วนราชการที่มีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือในการส่งข่าว และเชื่อมเว็ปไซต์กลางศูนย์ข่าว รัฐร่วมเอกชน ที่มีชื่อว่า www.ubondaily.com หวังบริการ อำนวยความสะดวกประชาชนผ่านสื่อ online หรือ smart phone ภายใต้โครงการ ubon smart information รองรับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลฯ เมือง smart city

ที่มาของข่าว PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


เป็นการสร้างสรรค์ข่าวสารในจังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมงานที่ทำงานอย่างจิตอาสา