• image
 • ข่าวเด่นวันนี้ .

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานที่ท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี โดยแจกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการ เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หรือแสดงไม่ตรงกับราคาที่จำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  เกี่ยวกับเรา

  การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วม

  หอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริง

  โดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE

  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุกหน่วยงาน สร้างfacebook ของหน่วยงานทุกหนว่ยงาน (รัฐและเอกชน) มีการupdate งานหรือ ภาระกิจ ที่ทำเป็นประจำ (ทุกวัน ทุกอาทิตย์)
  • มี ระบบดึงขอมุลมานำเสนอ อย่างน่าสนใจ น่าติด สร้างการรัรุ้ หรือ การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี คือ WWW.UBONDAILY COM
  • ให้มี คณะทำงาน (admin) รัฐเอกชน เป็นผุ้รับผิดชอบรวมกัน อันได้ แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,สนง ประชาสัมพันธ์ เขต2,NBT อุบล เป็นต้น
  • ลักษณะ โครงการ คือ สร้างการรับรุ้ เข้าใจ และ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกภาคส่วน เป็นพื้นที่ กลางที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย โดยทุกวัน จะมีขข่าวของจังหวัดอุบล ที่ทุกคน ต้องเข้ามาอ่าน เพื่อรับรู้ให้เท่าทันกัน และ สืบค้น หาข้อมุล แบบ REAL TIME ที่ UPDATE
  • เป็นศุนย์กลาง การพัฒนา ขีดความสามรถ ในการสื่อสาร ในระบบ แปลภาษา" ราชการ เป็นภาษาราษฎร" ครบและเข้าใจ ทำให้ เกิด กระบวนการรุ้ เท่าทันกัน
 • สถานการณ์ โควิด19 ล่าสุด

 • อุบล กำหนด​เปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 22.00 น.ให้ร้านสะดวกซื้อ ​ตั้งแต่วันที่​ 28​ มี.ค. ถึง ​12 ​เม.ย. 2563

  019-05-08 19:48

  สรุป : นายกแถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม (วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.40 น.)

  2021-05-10 10:24

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่ราชการบางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกัน COVID -19 ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

  2021-05-10 10:24

  รู้เท่าทันโควิด ทำไมถึงบอกซ้ำๆว่า..ใส่แมสนะ ล้างมือนะ เว้นระยะห่างนะ มีเหตุผลที่ต้องช่วยกัน .อาการเบื้องต้น ให้สงสัยไว้ก่อน มีไข้-ไอแห้ง-อ่อนเพลีย-อยู่หรือมาจาก จุดเสี่ยง.

  2021-04-11 08:09
  จำนวนวิว 46

  คู่มือแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  2021-05-10 10:24

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 21.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค "COVID - 19" ณ สถานีขนส่งรถโดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี และจุดบริการประชาชนต่างๆ โดยการเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมด้วย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  2021-05-10 10:24

  มื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 (เวลา 22.00 น.) สรุปได้ดังนี้ 1.พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 6 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ จำนวน 1 ราย รวม 7 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ (วันที่ 21 มี.ค.63) จำนวน 1 ราย 2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 100 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 88 ราย พบเชื้อ 7 ราย รอผลตรวจ 5 ราย 3.ผู้ป่วยหายกลับบ้านแล้ว จำนวน 89 ราย และยังพักรักษา จำนวน 11 ราย 4.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งตรวจ จำนวน 12 ราย ไม่พบเชื้อ 12 ราย 5.ผู้ป่วยเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาด และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 ให้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 695 คน เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยงรายใหม่วันนี้ จำนวน 35 คน พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และอาการปกติแล้ว จำนวน 346 คน ยังอยู่ระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 349 คน

  019-05-08 19:48

  วันที่ 22 มี.ค. คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุบลราชธานี้ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีคำสั่งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบนั้นเพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

  019-05-08 19:48

  โควิด-อุบลราชธานี / เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง Covid-19 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปพบผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอีก 1 ราย รวม 7 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ (วันที่ 21 มี.ค.63) จำนวน 1 ราย

  019-05-08 19:48

  อุบลฯ ล้างเมืองสู้โควิด-19 พบติดเชื้อแล้ว 9 ราย แรงงานลาวยังเร่งผ่านแดนกลับบ้าน

  019-05-08 19:48

  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 กรมทางหลวงชนบท (ทช). โดยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติการทำความสะอาด ล้างเมือง บูรณาการ ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามมาตรการและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น การฉีดน้ำลดฝุ่นละออง การขัดพื้นผิวตลาดสด กวาดฝุ่นละอองและเก็บขยะในบริเวณตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

  019-05-08 19:48

  ==ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยออกมาตรการตามควบคุมตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7 /2563 == เมือวันที่ 10 มีนาคม2563 ซึ่งมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เป็นจำนวนมาก และคณะสงฆ์ จึงเห็นควรให้วัดดำเนินการป้องกันฯ โดยให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือให้วัดหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานประจำปี ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หากไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ ขอให้หามาตรการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

  019-05-08 19:48
 • รวมเหตุการณ์COVID-19

 • พรก ฉุกเฉิน ใช้บังคับ 26 มีนาคม 2563  ข่าว3มิติ 24 มีนาคม 2563

  พรก ฉุกเฉิน ใช้บังคับ 26 มีนาคม 2563 ข่าว3มิติ 24 มีนาคม 2563

  พรก ฉุกเฉิน ใช้บังคับ 26 มีนาคม 2563 ข่าว3มิติ 24 มีนาคม 2563

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  ส่งมอบข้าวกล่องข้าวเหนียวหมูทอดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชนแถวดูโฮม(อุบลวัสดุ), ชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จำนวน 150 กล่อง และส่งมอบเข้ากล่องจำนวน 150 กล่องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของ ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยพรุ่งนี้จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง

  ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง

  วันที่ 7 ก.ย.62 ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเขมราฐ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES) มอบหมายให้ ไปรษณีย์ไทย ลำเลียงถุงยังชีพ มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 2053 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือดึงรถทหารที่ติดหล่มที่ขนของให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือดึงรถทหารที่ติดหล่มที่ขนของให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ บ้านสว่าง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือรถทหารที่ขนของให้ชาวบ้าน แล้วเกิดรถทหารติดหล่มนานถึง 3 วัน ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงมาช่วยดึงรถทหารที่ติดหล่ม ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เวลา 10:00-13:00 น.กู้รถทหารที่ใช้ภาระกิจบริการขนส่งให้ประชาชนกับท่าน ผบ.อรรถ สิงหรรถสถิตย์ ในเขตอำเภอเขื่องใน ที่ติดหล่มมาแล้ว3วัน จนสำเร็จ

  หอการค้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง

  หอการค้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง

  วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บ้านกุดกั่ว ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

 • รวมพลังชาวอุบล สู้ภัยโควิด19

 • คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  วันที่ 5 กันยายน 2562 บ้านหาดใหญ่หาดน้อย ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, บจก.ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น, บจก. ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ที่บ้านหาดใหญ่หาดน้อย ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ที่ถูกน้ำท่วมตัดขาดจากหมู่บ้านอื่น โดยมี นายสุรัตน์ อวยพรส่ง นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก และนายไพรัตน์ ขจรเพชร นายก อบต.โพนเมือง เป็นผู้รับมอบ

  พิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน

  พิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน

  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน เปิดตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยคนใต้ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

 • ผู้สนับสนุน

 • ข่าวชัวร์ ต้องแชร์

 • มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS

  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณสำนักงานอุบลราชธานี สะหวันรีสอร์ท เลขที่ 12/33 ซอยเลี่ยงเมือง1 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

 • รวมหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนสู้ภัยโควิด