• image
 • รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการทำงาน ของทุหน่วยรัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น..

  เกี่ยวกับเรา

  การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วม

  หอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริง

  โดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE

  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุกหน่วยงาน สร้างfacebook ของหน่วยงานทุกหนว่ยงาน (รัฐและเอกชน) มีการupdate งานหรือ ภาระกิจ ที่ทำเป็นประจำ (ทุกวัน ทุกอาทิตย์)
  • มี ระบบดึงขอมุลมานำเสนอ อย่างน่าสนใจ น่าติด สร้างการรัรุ้ หรือ การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี คือ WWW.UBONDAILY COM
  • ให้มี คณะทำงาน (admin) รัฐเอกชน เป็นผุ้รับผิดชอบรวมกัน อันได้ แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,สนง ประชาสัมพันธ์ เขต2,NBT อุบล เป็นต้น
  • ลักษณะ โครงการ คือ สร้างการรับรุ้ เข้าใจ และ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกภาคส่วน เป็นพื้นที่ กลางที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย โดยทุกวัน จะมีขข่าวของจังหวัดอุบล ที่ทุกคน ต้องเข้ามาอ่าน เพื่อรับรู้ให้เท่าทันกัน และ สืบค้น หาข้อมุล แบบ REAL TIME ที่ UPDATE
  • เป็นศุนย์กลาง การพัฒนา ขีดความสามรถ ในการสื่อสาร ในระบบ แปลภาษา" ราชการ เป็นภาษาราษฎร" ครบและเข้าใจ ทำให้ เกิด กระบวนการรุ้ เท่าทันกัน
 • รู้เท่า ทันกัน

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้โปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้โปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ (6 ม.ค.2563 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชนุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำวน 3,500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร อำเภอวารินชำราบ 1,000 ชุด และมอบให้กับผู้แทนอำเภอนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล จำนวน 1,000 ชุด และอำเภอดอนมดแดง จำนวน 500 ชุด ชุด ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

  2020-01-08 10:59
  จำนวนวิว 16
  เช้านี้ คุณลุงผู้ว่าฯ ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง

  เช้านี้ "คุณลุงผู้ว่าฯ" ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม และแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

  2020-01-13 10:56
  จำนวนวิว 10
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อบรมยกระดับฝีมือแรงงาน

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อบรมยกระดับฝีมือแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส ที เอเชียแปซิฟิค อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์

  2019-10-18 13:08
  จำนวนวิว 67
  จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือก รอบสัมภาษณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

  จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือก รอบสัมภาษณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการพิจารณาสัมภาษณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชานี ประจำปี 2563

  2020-01-08 10:47
  จำนวนวิว 15
  จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

  จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowlede.-Based OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563

  2020-01-08 10:39
  จำนวนวิว 9
  ต้อนรับทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีรางวัลซีไรต์รางวัลที่ 2

  ต้อนรับทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีรางวัลซีไรต์รางวัลที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สนามบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะร่วมต้อนรับทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีรางวัลซีไรต์รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4-7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

  2020-01-13 15:03
  จำนวนวิว 36
 • รวมเหตุการณ์น้ำท่วมอุบล

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  ส่งมอบข้าวกล่องข้าวเหนียวหมูทอดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชนแถวดูโฮม(อุบลวัสดุ), ชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จำนวน 150 กล่อง และส่งมอบเข้ากล่องจำนวน 150 กล่องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมแพ็คของ ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยพรุ่งนี้จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

  ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง

  ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง

  วันที่ 7 ก.ย.62 ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเขมราฐ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES) มอบหมายให้ ไปรษณีย์ไทย ลำเลียงถุงยังชีพ มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 2053 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือดึงรถทหารที่ติดหล่มที่ขนของให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือดึงรถทหารที่ติดหล่มที่ขนของให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ บ้านสว่าง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือรถทหารที่ขนของให้ชาวบ้าน แล้วเกิดรถทหารติดหล่มนานถึง 3 วัน ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงมาช่วยดึงรถทหารที่ติดหล่ม ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เวลา 10:00-13:00 น.กู้รถทหารที่ใช้ภาระกิจบริการขนส่งให้ประชาชนกับท่าน ผบ.อรรถ สิงหรรถสถิตย์ ในเขตอำเภอเขื่องใน ที่ติดหล่มมาแล้ว3วัน จนสำเร็จ

  หอการค้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง

  หอการค้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง

  วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บ้านกุดกั่ว ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

 • น้ำใจไล่น้ำท่วม

 • 11 ก.ย.2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

  11 ก.ย.2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

  พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ในมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

  คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  วันที่ 5 กันยายน 2562 บ้านหาดใหญ่หาดน้อย ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, บจก.ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น, บจก. ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร ลงพื้นที่มอบของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ที่บ้านหาดใหญ่หาดน้อย ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ที่ถูกน้ำท่วมตัดขาดจากหมู่บ้านอื่น โดยมี นายสุรัตน์ อวยพรส่ง นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก และนายไพรัตน์ ขจรเพชร นายก อบต.โพนเมือง เป็นผู้รับมอบ

  พิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน

  พิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน

  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ค้าส่งยงสงวน เปิดตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยคนใต้ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

 • ผู้สนับสนุน

 • มีข่าวมาบอก

 • มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS

  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณสำนักงานอุบลราชธานี สะหวันรีสอร์ท เลขที่ 12/33 ซอยเลี่ยงเมือง1 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณตุน ตุน CEO สะหวันรีสอร์ตและคณะผู้บริหารสะหวันรีสอร์ท เนื่องในโอกาสงานUBON OFFICE OPEN HOUSE SAVAN RESORTS หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

 • รวมหน่วยงาน " ช่วยน้ำท่วม"