• image
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กรมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันกับคณะอนุกรรมการในเรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดแผนงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี สืบต่อไป

  ข่าวเด่นวันนี้ .

  เกี่ยวกับเรา

  การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วม

  หอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริง

  โดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE

  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุกหน่วยงาน สร้างfacebook ของหน่วยงานทุกหนว่ยงาน (รัฐและเอกชน) มีการupdate งานหรือ ภาระกิจ ที่ทำเป็นประจำ (ทุกวัน ทุกอาทิตย์)
  • มี ระบบดึงขอมุลมานำเสนอ อย่างน่าสนใจ น่าติด สร้างการรัรุ้ หรือ การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี คือ WWW.UBONDAILY COM
  • ให้มี คณะทำงาน (admin) รัฐเอกชน เป็นผุ้รับผิดชอบรวมกัน อันได้ แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,สนง ประชาสัมพันธ์ เขต2,NBT อุบล เป็นต้น
  • ลักษณะ โครงการ คือ สร้างการรับรุ้ เข้าใจ และ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกภาคส่วน เป็นพื้นที่ กลางที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย โดยทุกวัน จะมีขข่าวของจังหวัดอุบล ที่ทุกคน ต้องเข้ามาอ่าน เพื่อรับรู้ให้เท่าทันกัน และ สืบค้น หาข้อมุล แบบ REAL TIME ที่ UPDATE
  • เป็นศุนย์กลาง การพัฒนา ขีดความสามรถ ในการสื่อสาร ในระบบ แปลภาษา" ราชการ เป็นภาษาราษฎร" ครบและเข้าใจ ทำให้ เกิด กระบวนการรุ้ เท่าทันกัน
 • ย้อนตามรอย หลวงปู่มั่น

 • ชุมชนคนทำเทียน14แห่ง เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ไปชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

  019-05-08 19:48

  ความงานที่ เกิดจากแรงศรัทธา ที่ชาวอุบลได้ทำกันทุกปี เราชาวอุบล คือ เมืองแห่งเทียน นครแห่งธรรม ดังนั้น จิตวิญญาณ ของชาวอุบล คือ คนอุบลทำเทียน บูชาธรรม

  019-05-08 19:48

  การทำเทียน มีหลายแแบบ อันได้แก้ เทียนโบราณ (มัดรวม) ติดพิมพ์ แกะสลัก มีการพัฒนากันต่อเนื่องมาถึงปีนี้ คือ 2564 นับรวมเวลา 120ปี ต่อ นื่อง เพราะ คนอุบล ทำเทียน บูชาธรรม การแห่เทียนอุบล จึงไม่ใช่งานเทศกาลทั่วไป แต่ เป็นเรื่องแรงศรัทธา เป็นสาระสำคัญ

  019-05-08 19:48

  ครูช่างเทียน คนอุบล นั้น ได้สืบทอดต่อๆ กันมา ถือ เป็นช่างต้นแบบ องค์ความรุ้ ที่ค่อยพัฒนารุ่นต่อรุ่น จังหวัดต่างๆ จึงมักจะมาจ้างช่างเทียนอุบลเป็นผู้ทำเทียนให้ มาตลอด อาจจะกล่่าวได้ ว่า เทียน กว่า 70 % ของเทียนที่ใช้ ในประเพณีเข้าพรรษษ เป็น เทียนตระ กูลอุบลทั้งสิ้น

  019-05-08 19:48

  ด้วยฝีมือ ช่างเทียนอุบล เป็นที่ยอมรับว่า คือ ช่างชั้นยอด จึงมีการคิด และ ผลักดันตลอดมา ว่า ช่างเทียนอุบล ควรได้รับการส่งเสริม เป็นอาชีพ เชิงช่างศิลป และปีนี้ ได้มีโครงการประมูลแผ่เทียนที่แกะสลัก เพื่อทำให้ เห็นถึงฝีมืออันวิจิตร ที่ควรค่าแก่การสะสม

  019-05-08 19:48

  จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน

  019-05-08 19:48

  วัดภูหล่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  019-05-08 19:48
 • คำสอน หลวงปู่มั่น ชี้ทาง แห่งธรรม

 • ปราฏิหารย์ ที่เกิดขึ้นจริง

 • แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

  แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

  แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

 • ผู้สนับสนุน

 • ภาพสวย ที่ต้องแชร์

 • ติดตามเครือข่าย ตามรอย หลวงปู่มั่น