• image
 • ข่าวเด่นวันนี้ .

  รวม วิดิโอ งานเทียน2564 ชุดที่ 1

  เกี่ยวกับเรา

  การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วม

  หอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริง

  โดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE

  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุกหน่วยงาน สร้างfacebook ของหน่วยงานทุกหนว่ยงาน (รัฐและเอกชน) มีการupdate งานหรือ ภาระกิจ ที่ทำเป็นประจำ (ทุกวัน ทุกอาทิตย์)
  • มี ระบบดึงขอมุลมานำเสนอ อย่างน่าสนใจ น่าติด สร้างการรัรุ้ หรือ การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี คือ WWW.UBONDAILY COM
  • ให้มี คณะทำงาน (admin) รัฐเอกชน เป็นผุ้รับผิดชอบรวมกัน อันได้ แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,สนง ประชาสัมพันธ์ เขต2,NBT อุบล เป็นต้น
  • ลักษณะ โครงการ คือ สร้างการรับรุ้ เข้าใจ และ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกภาคส่วน เป็นพื้นที่ กลางที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย โดยทุกวัน จะมีขข่าวของจังหวัดอุบล ที่ทุกคน ต้องเข้ามาอ่าน เพื่อรับรู้ให้เท่าทันกัน และ สืบค้น หาข้อมุล แบบ REAL TIME ที่ UPDATE
  • เป็นศุนย์กลาง การพัฒนา ขีดความสามรถ ในการสื่อสาร ในระบบ แปลภาษา" ราชการ เป็นภาษาราษฎร" ครบและเข้าใจ ทำให้ เกิด กระบวนการรุ้ เท่าทันกัน
 • ตามมา พาไป ดู

 • ชุมชนคนทำเทียน14แห่ง เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ไปชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

  019-05-08 19:48

  ความงานที่ เกิดจากแรงศรัทธา ที่ชาวอุบลได้ทำกันทุกปี เราชาวอุบล คือ เมืองแห่งเทียน นครแห่งธรรม ดังนั้น จิตวิญญาณ ของชาวอุบล คือ คนอุบลทำเทียน บูชาธรรม

  019-05-08 19:48

  การทำเทียน มีหลายแแบบ อันได้แก้ เทียนโบราณ (มัดรวม) ติดพิมพ์ แกะสลัก มีการพัฒนากันต่อเนื่องมาถึงปีนี้ คือ 2564 นับรวมเวลา 120ปี ต่อ นื่อง เพราะ คนอุบล ทำเทียน บูชาธรรม การแห่เทียนอุบล จึงไม่ใช่งานเทศกาลทั่วไป แต่ เป็นเรื่องแรงศรัทธา เป็นสาระสำคัญ

  019-05-08 19:48

  ครูช่างเทียน คนอุบล นั้น ได้สืบทอดต่อๆ กันมา ถือ เป็นช่างต้นแบบ องค์ความรุ้ ที่ค่อยพัฒนารุ่นต่อรุ่น จังหวัดต่างๆ จึงมักจะมาจ้างช่างเทียนอุบลเป็นผู้ทำเทียนให้ มาตลอด อาจจะกล่่าวได้ ว่า เทียน กว่า 70 % ของเทียนที่ใช้ ในประเพณีเข้าพรรษษ เป็น เทียนตระ กูลอุบลทั้งสิ้น

  019-05-08 19:48

  ด้วยฝีมือ ช่างเทียนอุบล เป็นที่ยอมรับว่า คือ ช่างชั้นยอด จึงมีการคิด และ ผลักดันตลอดมา ว่า ช่างเทียนอุบล ควรได้รับการส่งเสริม เป็นอาชีพ เชิงช่างศิลป และปีนี้ ได้มีโครงการประมูลแผ่เทียนที่แกะสลัก เพื่อทำให้ เห็นถึงฝีมืออันวิจิตร ที่ควรค่าแก่การสะสม

  019-05-08 19:48

  จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน

  019-05-08 19:48
 • ย้อนอดีต ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบล

 • ย้อนอดีต งานแห่เทียนอุบล 4

  ย้อนอดีต งานแห่เทียนอุบล 4

  นระยะเวลาประมาณ พ.ศ.2480 การทำต้นเทียนได้พัฒนาขึ้น ถึงขั้นใช้การหล่อออกจากเบ้าพิมพ์ที่เป็นลายง่ายๆ เช่น ประจำยาม กระจัง ตาอ้อย บัวคว่ำ บัวหงาย ก้ามปู ฯลฯ แล้วนำไปติดที่ลำต้นเทียน ช่างผู้มีชื่อเสียงในทางนี้คือ นายโพธิ์ ส่งศรี ลายที่พ่อใหญ่โพธิ์ทำขึ้นเป็นลายง่ายๆ เช่น ลายประจำยาม กระจังตาอ้อย ใบเทศ บัวคว่ำบัวหงาย พ่อใหญ่โพธิ์เป็นช่างทำต้นเทียน ให้กับวัดทุ่งศรีเมือง ต่อมา นายสวน คูณผล ได้นำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และประดับฐานต้นเทียนด้วยรูปปั้นสัตว์และลายไม้ฉลุ ทำให้ดูสวยงามมากขึ้น ผลงานทำต้นเทียน ของนายสวน คูณผล จึงมักจะได้รางวัลชนะเลิศอยู่เป็นประจำ

 • คนอุบลทำเทียน และเทียนของอุบล

 • แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

  แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

  แอป เทียนอุบล " ตันเทียนพูดได้ " แอปต้นแบบ แอป น้องเทียนธรรม

 • ผู้สนับสนุน

 • ภาพสวย ที่ต้องแชร์

 • ติดตามเครือข่าย ความเคลื่อนไหว งานเทียน อุบล 2564